หากต้องการแคตตาลอคสินค้า สามารถติดต่อขอรับได้ที่ คุณอนุสสรา 089-224-8778

บริษัท วินแชนซ์ อินดัสตรีส์ จํากัด

109/39 หมู่ 21 ตําบลบางพลีใหญ่ อําเภอบางพลี
จังหวัดส มุทรปราการ 10540
โทร : 02-173-4512-20
แฟกซ์ : 02-173-4521-2
สั่งซื้อสินค้า Line ID : wwwthaieee  /   สอบถาม specification สินค้า Line ID: @wrw2618h
Email: wwwthaieee@yahoo.com,
shinohawa@yahoo.com

WIN CHANCE INDUSTRIES CO., LTD.

109/39 MOO 21 BANGPLEE YAI , BANGPLEE , SAMUTPRAKARN 10540
TEL : 02-173-4512-20
FAX : 02-173-4521-2
Line ID : wwwthaieee
Email: wwwthaieee@yahoo.com,
shinohawa@yahoo.com